AKAFOTO
v/Flemming Svendsen
7800 Skive
Telefon: 22839610

e-mail: fsv@akafoto.dk